GEDEX - geometrické plány, vytyčení hranic pozemků, geodetické služby Benešov, Příbram, Praha

Čs. armády 2, 261 01 Příbram Středočeský kraj

 • Mobil: +420 777 204 725 - pan Hácha
 • IČO: 70708215
 • DIČ: CZ7412152308

Popis činnosti


Potřebujete vytyčit, nebo zaměřit dům, rozdělit pozemek, zjistit přesné hranice pozemku, popřípadě jiné práce z oblasti geodezie?

A to vše za přijatelné ceny, v kvalitním a rychlém zpracování?Nabízíme tyto služby :

Geometrické plány

 • pro vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu
 • pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku
 • pro vyznačení věcného břemene
 • pro doplnění katastru o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci (ZE)
 • pro průběh vytyčené, nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

Vytyčení hranic pozemků

 • vytyčení vlastnické hranice a stabilizace lomových bodůvytyčovací náčrt a protokolvytyčení, předání vytyčené hranice v terénu

Vytyčení stavebních objektů, inženýrských sítí

 • komplexní vytyčovací práce, pro vytyčení staveb před započetím i v průběhu stavebních prací

Zaměření polohopisu a výškopisu

 • zaměření skutečného provedení stavbystavební zaměření objektu, 3D, profily, řezyměření deformací a posunů objektůzaměření inženýrských sítí

Výpočet kubatur

 • zaměření, dokumentace a výpočet objemu

Bodová pole

 • stabilizace bodů, měření a výpočty, využití systému GPS výšková bodová pole, výškové sítě, vytyčovací sítě

Digitalizace, vektorizace

 • převedení naskenovaných mapových podkladů do vektorové digitální podoby


Sepisování smluv pro zápis do katastru nemovitostí

 • vyhotovení veškerých smluv pro zápis do katastru nemovitostí

Radonový průzkum

 • měření radonu pod stavebním objektem i uvnitř objektu

Hydrogeologický průzkum

 • provádí se v případech, kdy je nutné zjistit hloubku podzemní vody, propustnost hornin a směr a rychlost proudění podzemní vodyOdeslat poptávku nebo dotaz: GEDEX - geometrické plány, vytyčení hranic pozemků, geodetické služby Benešov, Příbram, Praha

Otevírací doba: dle telefonické domluvy
Čs. armády 2, 261 01 Příbram