Mateřská školka Duha Třebíč

Jar. Haška 835/31 , 674 01 Třebíč kraj Vysočina

 • Telefon: +420 568 826 301 - školka Jar. Haška
 • Telefon: +420 568 826 789 - školka Dukovanská
 • IČO: 70283311

Popis činnosti

Jaroslava Haška:


Mateřská škola DUHA se nachází v blízkosti ZŠ Kpt. Jaroše, jenž umožňuje užší spolupráci obou subjektů, navazování na výuku v mateřské škole a případné přibližování programů škol v zájmu dětí a rodičů.

Dukovanská:


Mateřská škola na Dukovanské ulici je odloučeným pracovištěm MŠ DUHA Třebíč, nachází se nedaleko v pěkném zalesněném prostředí. Děti z dané školy většinou navštěvují ZŠ Kpt. Jaroše a obdobně spolupracují s daným subjektem


Škola je po materiální stránce dobře vybavena:

 • barevně rozlišený nábytek respektuje potřeby dětí různého věku a růstu.
 • Třídy jsou uzpůsobeny pro vzdělávání dětí v programu Začít spolu.
 • Centra aktivit svým vybavením a rozmístěním podporují vzdělávání dětí prožitkem,  respektují individuální potřeby a možnosti všech dětí.

Školní vzdělávací program Duhový svět - téma roku - Klíče od světa. 

Je rozpracováván do podtémat, která slouží k tvorbě třídních programů, je dělán na míru vzdělávací skupině dětí každé třídy.

 

na každé adrese školek naleznete rozdělení tříd:

MŠ Jar. Haška

 • červená třída
 • zelená třída
 • modrá třída
 • žlutá třída
 • bílá třída
 • duhová třída

MŠ Dukovanská:

 • zelená třída
 • žlutá třída
 • červená třída
 • oranžová třída
 • modrá třída

ve školkách naleznete pro své ratolesti i zájmový kroužek :


Hudební kroužek - Soubor Okáček - je dlouhodobě pod vedením L. Zoňové.

Výběr dětí probíhá ze všech věkových skupin, podle jejich pěveckých předpokladů a možností.

Důležitým předpokladem je dobrá spolupráce rodičů s vedením kroužku.

 

 

 

Jar. Haška 835/31 , 674 01 Třebíč