JUDr. Luboš Komůrka, advokát - advokátní kancelář Jihlava

Benešova 1304/8, 586 01 Jihlava kraj Vysočina

 • Telefon: +420 567 330 071
 • Telefon: +420 567 216 951
 • Mobil: +420 602 591 927 - JUDr. Luboš Komůrka
 • IČO: 66241375
 • DIČ: CZ6302162383

Popis činnosti

Advokát JUDr. Luboš Komůrka provozuje již od roku 1998 soukromou advokátní praxi a poskytuje služby v oblasti advokacie jak právnickým, tak fyzickým osobám.

Kancelář advokáta poskytuje dlouhodobý právní servis obchodním korporacím a podnikatelům, fyzickým osobám.

Zároveň nabízí jednorázové poradenství právnickým a fyzickým osobám a jejich zastupování v řízeních občanskosprávních, rozhodčích, trestních a správních.

V rámci nabídky komplexního souboru služeb advokátní kancelář spolupracuje s notářským úřadem sídlícím ve stejné budově, dále s kanceláří daňového poradce a exekutorským úřadem.

Zajišťuje také úschovy finančních prostředků na bankovních účtech (advokátní úschova).


Obchodní právo:

 • Zakládání a přeměny společností
 • Společenské smlouvy
 • Převody obchodních podílů
 • Sepis obchodních smluv
 • Problematika obchodně-závazkových vztahů
 • Vymáhání pohledávek
 • Ochrana před nekalou soutěží


Občanské a rodinné právo:

 • Převody nemovitostí
 • Odpovědnost za škody
 • Rozvody manželství
 • Výživné
 • Majetková vypořádání
 • Dědictví
 • Vymáhání pohledávek

Správní právo:

 • Přestupky v dopravě, ve stavebnictví


Trestní právo:

 • Obhajoba v trestních věcech včetně hospodářské kriminality
 • Zastoupení poškozených v trestním řízení


Pracovní právo:

 • Vymáhání dlužné mzdy
 • Neoprávněné ukončení pracovního poměru
 • Obecné poradenství


Insolvenční právo:

 • Zpracování insolvenčních návrhů včetně návrhů na oddlužení
 • Přihlášky pohledávek věřitelů

Bytové spoluvlastnictví:

 • Služby pro SVJ a bytová družstva


Advokátní úschova:

 • Advokátní úschova tzv. deposit - bezpečná úschova finančních prostředků při prodeji a koupi nemovitostí.

Veškeré další informace naleznete na naší webové stránce a nebo nás kontaktujte na uvedených telefoních číslech , či emailové adrese.

Odeslat poptávku nebo dotaz: JUDr. Luboš Komůrka, advokát - advokátní kancelář Jihlava

Otevírací doba:
Pondělí 08:00 - 16:00 hod.
Úterý 08:00 - 16:00 hod.
Středa 08:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 08:00 - 16:00 hod.
Pátek 08:00 - 14:00 hod.
Sobota Zavřeno
Neděle Zavřeno
Benešova 1304/8, 586 01 Jihlava