Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Čelákovice

Prokopa Holého 1664, 250 88 Čelákovice Středočeský kraj

 • Telefon: +420 326 991 555
 • Telefon: +420 326 991 555
 • Mobil: +420 724 084 816 - Starosta sboru, Fridrich Miloš
 • Mobil: +420 725 021 815 - Velitel sboru, Hanzl Jiří
 • Mobil: +420 776 449 045 - Jednatelka, Tomečková Martina
 • IČO: 43751768

Popis činnosti

Zřizovatelem jednotky je město Čelákovice. Čelákovice, vybudované při levém břehu Labe, leží nedaleko hlavního města Prahy.

Jejich součástí jsou původně samostatné obce Sedlčánky a Záluží a také osada Císařská Kuchyně. Celé město má k 1.1.2017 12 114 obyvatel.

Jednotka je zařazena do kategorie JPO III/2. Jednotkou požární ochrany (JPO) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily)

a věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.).

Základním posláním jednotek PO je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel,

majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, resp. likvidačních prací. Hasiči ve výjezdovém družstvu nevykonávají službu v jednotce jako své povolání ale na

základě dobrovolnosti a zařazení jednotky do kategorie JPO III znamená, že jednotka zabezpečuje výjezd dvou družstev do 10 minut od vyhlášení poplachu s dojezdem zpravidla také do 10

minut s územní působností i mimo území našeho zřizovatele.

Mladí hasiči:

Přípravka:

 • Přípravka je prvním stupněm, nejmladší skupinou v kolektivu mladých hasičů.
 • Je určena pro děti mladší 6 let. Děti zde zpravidla tvoří družstva, v nichž se pak, mimo jiné, účastní her Plamen a soutěží v požárním útoku.
 • Disciplíny v těchto soutežích jsou samozřejmě upraveny vzhledem k věku dětí.
 • Přípravka jak již název napovídá, připravuje děti na kroužek „mladší hasič“, kam chodí děti od 6 do 11 let.
 • To ve stručnosti znamená, že se v nich snaží vypěstovat základní návyky v oblasti požární bezpečnosti a naučit je základním znalostem, které jsou ve vyšších „třídách“ dále rozvíjeny.

technika:


Požární automobilový žebřík je speciální automobil, který je určen k rychlému zásahu požárních jednotek ve vyšších podlažích budov a podobných objektech.

Slouží jak pro výstup hasičů, tak pro dopravu hasiva, evakuaci ohrožených nebo zraněných osob.

Automobilový žebřík AZ 37 – Iveco Magirus jezdí ve službách SDH Čelákovice od roku 2014.

Jedná se moderní typ výsuvného žebříku Magirus s dosahem 37 metrů. Na první pohled vypadá stejně jako žebříky AZ 30 pražských hasičů, ale žebříková sada je pětidílná.

Ve výzbroji je hadice B délky 40 metrů pro vytvoření dopravního vedení po žebříkové sadě. Na koš lze připevnit otočnou proudnici, světlomet, nebo otočný držák nosítek.

Volací znak: PMB 453
Technické údaje:
Základní údaje:

 • Délka: 10 000 mm
 • Šířka: 2 500 mm
 • Výška: 3 380 mm
 • Pohotovostní hmotnost: 13 200 Kg
 • Celková hmotnost: 15 000 Kg
 • Typ podvozku: Iveco 150E27
 • Výkon motoru: 196 kW
 • Maximální rychlost: 110 km/h
 • Posádka v kabině: 1+2


Nástavba:

 • Typ nástavby: žebřík Magirus DLK 37
 • Dostupná výška: 37 m
 • Úhel sklonu žebříku: –12° až +75°
 • Typ koše: koš RK 270
 • Max. nosnost koše: 270 kg / 3 dospělé osoby
 • Nástavba - stručný popis:
 • Pohon všech pohybů žebříku se provádí hydraulicky.

Z vedlejšího výstupu hnací převodovky je poháněno přes krátkou kloubovou hřídel regulovatelné čerpadlo hydraulického okruhu.

Krátké sací vzdálenosti jsou zajištěny tím, že se napájení olejem provádí pomocí olejové nádrže, která se nachází vedle čerpadla v základu žebříku.

Čerpadlo dopravuje olej přes vícenásobnou olejovou průchodku a hydraulický rozvaděč buď do podpěr vozidla nebo k hlavnímu hydraulickému ovládání žebříku a dále k hydraulice žebříku.

Regulační šoupátka v hlavním hydraulickém ovládání vedou olej k ovládaným spotřebičům, které provádí požadovaný pohyb rychlostí, která odpovídá vychýlení ovládací páky.

Čerpadlo se automaticky nastavuje na požadovaný tlak a množství oleje pomocí ovládání, které pracuje v závislosti na zátěži.

Otočný stojan nese vztyčovací rám soupravy žebříku. Stojan je uložen pomocí otočného věnce na základu (podvozku vozidla). Toto uspořádání umožňuje nekonečné otáčení žebříku.

Otočný věnec přenáší sily ze soupravy žebříku přes podvozek vozidla a podpěry do země.

Různé pohyby žebříku mohou být prováděny současně a na sobě nezávisle. Tyto pohyby jsou zajištěny pomocí elektronických, hydraulických a mechanických bezpečnostních zařízení tak, že

dalekosáhle zabráněno chybám v obsluze.

Technické a materiální vybavení vozu:

 • Radiostanice MOTOROLA GP 300
 • 2x Izolační dýchací přístroj Dräger PSS-3000 + 2x maska Dräger FPS 7000 + 4x lehká ocelová vzduchová lahev 6.8l
 • Elektrocentrála
 • Hadice B 40m
 • Nosítka + otočný držák nosítek do žebříkového koše
 • Otočná proudnice
 • 2x pracovní reflektor 70W, 24V
 • 2x světlomet 1000W, 230V
 • Klíny pod kola
 • Nářadí
 • 3x hasicí přístroj 5kg

pomáháme při výjezdech k :

 • Dopravní nehoda (Letecká)
 • Dopravní nehoda (Ostatní)
 • Dopravní nehoda (Silniční hromadná)
 • Dopravní nehoda (Silniční)
 • Dopravní nehoda (Železniční včetně metra)
 • Ostatní mimořádné události
 • Ostatní pomoc
 • Planý poplach
 • Požár
 • Radiační havárie a nehoda
 • Technická havárie
 • Technická pomoc
 • Technologická pomoc
 • Únik nebezpečné chemikálie (Kapaliny)
 • Únik nebezpečné chemikálie (Ostatní)
 • Únik nebezpečné chemikálie (Pevné látky)
 • Únik nebezpečné chemikálie (Plynu nebo aerosolu)
 • Únik nebezpečné chemikálie (Ropného produktu)
 • Živelní pohroma (Ostatní)
 • Živelní pohroma (Povodeň, záplava, déšť)
 • Živelní pohroma (Sesuv půdy)
 • Živelní pohroma (Sníh, námraza)
 • Živelní pohroma (Větrná smršť)

Veškeré další informace naleznete na naší webové stránce a nebo nás kontaktujte na emailové adrese , či telefoních číslech.

Odeslat poptávku nebo dotaz: Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Čelákovice

Prokopa Holého 1664, 250 88 Čelákovice