Jaroslav Truhlář - oceňování a odhad nemovitostí Vysoké Mýto

Čsl. armády 582, Litomyšlské Předměstí 566 01 Vysoké Mýto Pardubický kraj

 • Mobil: +420 605 425 477
 • IČO: 18879616
 • Email: truhlar63@seznam.cz
 • Email: truhlar@lit.cz

Popis činnosti

Nabízíme odhady a znalecké posudky pro pozemky, všechny druhy rezidenčních nemovitostí jako jsou byty, rodinné domy, chalupy apod., stejně tak i pro nemovitosti komerčního charakteru nebo specifické nemovitosti (lesní porosty, vodní nádrže, atd.).


TRŽNÍ ODHAD:

odráží skutečnou hodnotu nemovitosti na realitním trhu. V zákoně o cenách č. 526/1990 Sb. a v zákoně o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., je pro tento případ používán termín "cena obvyklá".

Tuto hodnotu v podstatě potřebujete znát pro všechny účely kromě daňových, ke kterým je používána cena administrativní.

 

Kdy potřebujete znát tržní odhad?

Tržní odhad je potřeba především v případě, kdy nemovitost kupujete nebo prodávate.

Tehdy se stává tržní odhad kupujícímu nebo prodávajícímu užitečnou pomůckou, která věrohodně vymezuje rozmezí tržní hodnoty nemovitosti na trhu.

Díky tržnímu odhadu v takových případech zamezíte případným ztrátám a vyhnete se zbytečnému podhodnocení nemovitosti, nebo naopak zbytečným průtahům s prodejem nemovitosti v případě jejího nadhodnocení.

Dále se s potřebou tržního odhadu setkáte při vyřizování úvěru v bance nebo potřebujete-li vyřídit vklad nemovitosti do základního jmění společnosti.

Tržní odhad také můžete použít jako podklad při výpočtu honoráře notáře při dědickém řízení.

 


ZNALECKÝ POSUDEK:

se zpravidla vyhotovuje pro potřeby úřadů nebo soudů, popř. obchodních společností.

Znalecký posudek slouží zejména pro následující účely:

 • stanovení daně z převodu nemovitosti
 • stanovení daně darovací
 • stanovení daně dědické
 • vklady majetku do obchodních společností
 • vypořádaní SJM (společné jmění manželů)
 • restituce
 • exekuce

Cena znaleckého posudku se liší v závislosti na charakteru nemovitosti a obtížnosti vypracování posudku.

Pro další informace nás kontaktujte na uvedené emailové adrese, či telefoním čísle.

Odeslat poptávku nebo dotaz: Jaroslav Truhlář - oceňování a odhad nemovitostí Vysoké Mýto

Otevírací doba: Dle telefonické domluvy
Čsl. armády 582, Litomyšlské Předměstí 566 01 Vysoké Mýto